top of page
搜尋

《奇幻!真台灣 2》文字勘誤

第23頁:

對𪜶的頭殼頂「落下來」,

tuì in ê thâu-khak-tíng lak--lo̍h-lâi,


第25頁:

「落下去」邊仔的樹林仔內,

lak lo̍h-khì pinn--á ê tshiū-nâ-á lāi,


此兩處漢字應為「落落來」、「落落去」。以上誤植跟大家致歉,謝謝您的贊助與支持!

34 次查看0 則留言

Comentarios


bottom of page